Never shown (front page heading)
Kompetencer   Byggeri og Anlæg Energi Miljø Planlægning  
Referencer    
Kontakt    

Vi er:

PROJEKTER

Nybygninger, udvidelser og renoveringer

 • Produktions- og lagerbygninger
 • Skoler og institutioner
 • Administrationsbyggeri
 • Enfamiliesboliger og boligkomplekser
 • Vejanlæg og pladser
 • Kunstgræs sport og idræt
 • Byggemodning
 • Terrænreguleringer, bassiner og miljøanlæg
 • Afvanding og kloak

Bygherrerådgivning

Beslutningsoplæg, valg af entrepriseform, udbudsform, arkitekt og ingeniørudbud, overordnede juridiske og tekniske kravspecifikationer. Aftaler og kontrakter.

Projektering og udbud

Projektering af byggerier og anlægsopgaver. Myndighedsprojekter, udbudsmaterialer, licitationer og kontrakter.

Projekt- og byggeledelse

Ledelse af bygge- og installationsprojekter i total, hoved og fagentrepriser. Bygherre repræsentant i hoved- og totalentrepriser.

Sikkerhed (lovpligtigt arbejdsmiljø

Uddannede sikkerhedskoordinatorer med lovpligtig uddannelse fra arbejdstilsynet. Varetagelse af bygherrens pligter og ansvar i forbindelse med sikkerheden ved bygge og anlægs opgaver.

Myndighedsbehandling

 • Ansøgning om byggetilladelse
 • Dialog med myndigheder
 • Miljøbehandling
 • Brand
 • Energiramme

DRIFT

Indeklima og skimmelsvamp

Indeklima målinger og forbedringsforslag, svampeskader, skimmelsvamp, fugt, temperatur - solindfald.

Fejl og mangler, syn og skøn

Undersøgelse, analyser, løsningsforslag, vurdering af økonomisk/tekniske forslag til udbedring. Skønsmand, fagdommer og sagkyndig.

Drift- og vedligeholdelse

Udarbejdelse af drift og vedligeholdelses aftaler for bygninger og tekniske anlæg

 

Energirigtigt byggeri

Renoveringer
0-energi
2020-energi
Passivhuse
Energirenovering
Energidesign - nybyg
Energiberegninger

Tilskudsmulighed

Ansøgning om tilskud til energibesparelser

Energiforsyningsanlæg

Valg og projektering af forsyningsanlæg for varme (fossilebrændsler, biobrændsler, sol, vind, jord, luft samt kombinationer).

Energiscreening og energianalyser

Energiscreening hvor energianvendelsen og mulighederne for besparelser overordnet kortlægges og beskrives med angivelse af besparelsespotentiale, anslået investeringsbehov samt afledte effekter. Energianalyse er en mere omfattende kortlægning samt beskrivelse af mulige besparelser og hvad der kræves for gennemførelse af projekterne. Fastlæggelse af de driftsmæssige konsekvenser.

Energistyring og energiledelse

Udarbejdelse og implementering af ledelsessystemer, herunder organisering, procedurer, dokumentation og opfølgning. Undervisning og uddannelse af ledere og medarbejdere

Energieffektiviseringer (besparelser)

Beskrivelse, udbud og kvalitetskontrol i forbindelse med projekter for nedsættelse af energi forbruget i bygninger, produktions- og transport anlæg. Dokumentation ifm. salg/køb af tilskrivningsrettigheder.

Energisyn og verifikation

Registrerede energisynskonsulent, B-004, samt teknisk ekspert indenfor energiproducerende anlæg og procesanlæg. Godkendt kWh-verifikator. Energisyn efter Energistyrrelsens vejledninger og krav til "store" virksomheder.
 

Ansøgninger om miljøgodkendelser

Kortlægning, beregninger og udarbejdelse af ansøgninger.

Renere teknologi

Valg af miljørigtig teknologi, LCA (Livscyklus Analyser).

Støjbekæmpelse

Støjdæmpning i produktionshaller, administrationshaller. Bekæmpelse af ekstern støj.

Grønne regnskaber

Opbygning, vedligeholdelse og udbygning af grønne regnskaber.
 

Lokalplaner

Lokalplaner for erhvervsområder, offentlige områder, landzoner mv.

Udviklingsplaner (masterplaner)

Langsigtede planer for udvidelse af virksomheder, boligområder og institutioners fysiske rammer. Sikring af udviklingsmuligheder i forhold til kommune- og lokalplaner, logistik, eksterne miljø, arbejdsmiljø, produktion, fleksibilitet mm. Fastlæggelse af investerings og driftsøkonomi.
 

Udvalgte virksomheder

 • Grundfos A/S
 • VSB Industri- og stålmontage A/S
 • Elopak A/S
 • Danish Agro a.m.b.a
 • Aarhus Havn
 • CCL label
 • Billund Lufthavn
 • Rask cykler
 • Intercargo A/S
 • ATR GmbH
 • SSPA Sweden AB
 • Royal Leverpostej A/S
 • Cube design A/S
 • Renosyd

Boliger

 • Dobbelthuse Hinnerup
 • Lejligheder Hinnerup
 • Patriciavillaer Aarhus

Boligforeninger

 • Hadsten Boligforening
 • Brabrand Boligforening

Offentlige bygherrer

 • Favrskov Kommune
 • Skanderborg Kommune
 • Aarhus Kommune
 • SKI (Stat og Kommuners Indkøbsforening)
 

Kontakt

Storegade 1
DK-8382 Hinnerup
Tlf. +45 30500555
ll@lars-lindgaard.dk